Контакти

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
http://www.eufunds.bg/  http://dbut-0275.pazari-go.com/

Бенефициент:
„Общински пазари – Горна Оряховица” ЕООД
Горна Оряховица
ул. „Янко Боянов” 6
Димитър Димитров – управител и ръководител проект
тел.: 0618/ 60070
e-mail: pazar_go@abv.bg