Целеви групи

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
http://www.eufunds.bg/  http://dbut-0275.pazari-go.com/

  • 1.1. Целевата група са заети лица, включително самостоятелно заети.
  • 1.2. Конкретната целева група, към която е насочено проектното предложение са: – Заети лица на трудов договор и самостоятелно заети лица в „Общински пазари – Горна Оряховица” ЕООД; – Общ брой лица, заети в предприятието: 13 лица.
  • 1.3. Основни характеристики на представителите от целевата група за включване в проекта са: – Общ брой лица, включени в проекта: 13 лица; – Приоритетни групи: лица над 54 годишна възраст – 4 лица, хора с увреждания – 0 лица.